ONTHAAL TERMEN

Onze oorspronkelijke missie is het onthaal van de familieleden die de gehospitaliseerde patiënten van het U.Z. St. Luc , of van het Instituut Albert I / Koningin Elisabeth begeleiden.
Met de jaren hebben wij het onthaal uitgebreid naar de ambulante patiënten of de patiënten van de dagkliniek, onder bepaalde voorwaarden.

Bij ons zijn de gasten autonoom en zelfstandig.  Le Roseau verstrekt geen zorgen en heeft geen kennis of toegang tot de medische dossiers van de gasten of van de patiënten met wie zij meegekomen zijn.

Le Roseau onthaalt 2 personen maximum per patiënt behalve in geval van lange hospitalisatie wanneer de aanwezigheid van meer familieleden noodzakkelijk is. Aankomsten zijn vanaf 14u en vertrek voor 11 uur.

G

Families en Begeleiders

Families en begeleiders van de patiënten die in het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc gehospitaliseerd zijn.

 
G

Het Instituut Albert I / Koningin Elisabeth

Familie en begeleiders van de patiënten die gehospitaliseerd zijn in het UZ of in het Instituut Albert I / Koningin Elisabeth.

G

Raadplegingen

Al dan niet begeleide patiënten op de vooravond van hun raadpleging.

G

Ambulante patiënten

Ambulante patiënten die niet gehospitaliseerd moeten worden.

G

Ziekenhuis Relais

Deze formule is verschillend en heeft een apart, hoger tarief.

Meer Informatie

Voor die patiënten die niet direct na hun medische ingreep naar huis kunnen (omdat zij té ver wonen, omdat zij alleen wonen, of omdat zij een toezicht van een verantwoordelijke volwassene nodig hebben gedurende de 24 uur die volgen op de anesthesie), bieden wij deze ziekenhuis relais aan. Het tarief van 52€ omvat de verbinding tussen het St. Luc hospitaal en Le Roseau, het avondeten, en de opvolging en het toezicht tot de volgende morgen.