Historisch heeft Le Roseau ervoor gekozen om de ontvangst aan vrijwilligers te vertrouwen. van 9h tot 20h op weekdagen et van 13h tot 19h op WE en feestdagen, een 30-tal vrijwilligers klaarstaan met een luisterend oor en een troostend gebaar. Deze keuze is natuurlijk niet onbelangrijk! Wie beter dan vrijwilligers kan dag na dag, uur na uur die taak met heel zijn hart leveren? Le Roseau is een plaats van uitzonderlijke humanisering waar de aanwezigheid van vrijwilligers is essentieel voor het bevorderen van een warme sfeer.

Vrijwilligerswerk bij Le Roseau is niet geïmproviseed en verzoek om luistercapaciteitenverdraagzaamheidtact en discretie te hebben. Daarvoor krijgen ze een passende vorming.