INSCHRIJVING

Het inschrijven gebeurt aan de ontvangstbalie ter plaatse of per telefoon.

Hoe ? Wij zijn een ontvangsthuis en geen hotel. Wij kennen het aantal kamers die elke dag vrijkomen niet. Vermits het precieze moment waarop de patiënt naar huis kan dikwijls niet op voorhand gekend is. Wij doen er alles aan om eenieder zo goed mogelijk op te vangen.

Inschrijving per Telefoon

02 764 20 50

Inschrijving ter Plaatse

JB Carnoy Plein 12

1200 Brussel